434/2005 Sb. - O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů - úplné znění zákona č. 356/2003 Sb.
Číslo předpisu 434/2005 Sb.
Částka 150
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2003
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 9. 2005
Úplné znění pr. př. 356/2003 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 345/2005 Sb.