294/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 294/2011 Sb.
Částka 104
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 9. 2011
Rozeslán dne 12. 10. 2011
Platnost od 12. 10. 2011
Účinnost od 1. 11. 2011
Platnost do 30. 8. 2012
Novelizuje předpis 615/2006 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Změny v ustanoveních:

  • §2 až §5 (změny),
  • v příloze č. 1 části I (změny),
  • v příloze č. 1 část II - nové znění,
  • v příloze č. 1 se část III zrušuje,
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Účinnost změn 1.11.2011.