156/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
ikona P
Číslo předpisu 156/1997 Sb.
Částka 55
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 6. 1997
Rozeslán dne 14. 7. 1997
Platnost od 14. 7. 1997
Účinnost od 1. 8. 1997
Platnost do 31. 12. 2011
Novelizuje předpis 207/1995 Sb.
Zrušen předpisem 366/2011 Sb.