478/2006 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
ikona P
Číslo předpisu 478/2006 Sb.
Částka 157
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 10. 2006
Rozeslán dne 31. 10. 2006
Platnost od 31. 10. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 223/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla.

Účinnost 1.1.2007.

Vyhláška č. 223/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele, spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie, se zrušuje (s účinností od 1.1.2007).