223/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
ikona P
Číslo předpisu 223/2001 Sb.
Částka 84
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 6. 2001
Rozeslán dne 29. 6. 2001
Platnost od 29. 6. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 16/1996 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 478/2006 Sb.