266/2010 Sb. - Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví ČR do zahraničí
ikona P
Číslo předpisu 266/2010 Sb.
Částka 99
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 8. 2010
Rozeslán dne 20. 9. 2010
Platnost od 20. 9. 2010
Účinnost od 20. 9. 2010
Provádí předpis 499/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se upravuje možnost převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí.

  1. Archiválie ve vlastnictví České republiky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze bezúplatně převést do vlastnictví Spolkové republiky Německo.
  2. Archiválie ve vlastnictví České republiky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení lze bezúplatně převést do vlastnictví Polské republiky.
  3. Archiválie ve vlastnictví České republiky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení lze bezúplatně převést do vlastnictví Rakouské republiky.

Účinnost 20.9.2010.