189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
ikona P
Číslo předpisu 189/2015 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 7. 2015
Rozeslán dne 4. 8. 2015
Platnost od 4. 8. 2015
Účinnost od 4. 8. 2015
Ruší předpis 414/2009 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Vyhláška Ministerstva obrany stanoví postup při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediska.
§10 - Zrušovací ustanovení