414/2009 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků
ikona P
Číslo předpisu 414/2009 Sb.
Částka 134
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 11. 2009
Rozeslán dne 30. 11. 2009
Platnost od 30. 11. 2009
Účinnost od 1. 12. 2009
Platnost do 3. 8. 2015
Ruší předpis 262/1999 Sb., 138/2005 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Zrušen předpisem 189/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Vyhláška Ministerstva obrany stanoví postup při služebním hodnocení vojáků.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.
  2. Vyhláška č. 138/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.

Účinnost 1.12.2009.