116/2012 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
ikona P
Číslo předpisu 116/2012 Sb.
Částka 44
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 4. 2012
Rozeslán dne 6. 4. 2012
Platnost od 6. 4. 2012
Účinnost od 6. 4. 2012
Platnost do 31. 12. 2016
Novelizuje předpis 372/2011 Sb.
Zrušen předpisem 373/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví k provedení §70 odst. 6, §75 odst. 3, §77 odst. 3 a §78 zákona o zdravotních službách podmínky předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Účinnost 6.4.2012.