20/1975 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
ikona P
Číslo předpisu 20/1975 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 26. 3. 1975
Rozeslán dne 27. 3. 1975
Platnost od 27. 3. 1975
Účinnost od 1. 7. 1975
Novelizuje předpis 18/1958 Sb., 99/1963 Sb., 101/1964 Sb., 102/1964 Sb., 65/1965 Sb.
Ruší předpis 40/1953 Sb., 113/1955 Ú.l., 66/1965 Sb., 23/1970 Sb., 60/1970 Sb.
Novelizován předpisem 264/2006 Sb.
Prováděn předpisem 42/1975 Sb.