253/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/99 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 253/2003 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2003
Rozeslán dne 6. 8. 2003
Platnost od 6. 8. 2003
Účinnost od 6. 8. 2003
Novelizuje předpis 229/1991 Sb., 569/1991 Sb., 95/1999 Sb.
Novelizován předpisem 531/2005 Sb., 503/2012 Sb.