50/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 50/2002 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 1. 2002
Rozeslán dne 8. 2. 2002
Platnost od 8. 2. 2002
Účinnost od 10. 3. 2002
Platnost do 27. 5. 2004
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 115/1995 Sb.
Zrušen předpisem 321/2004 Sb.