396/2006 Sb. - Sdělení o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
ikona P
Číslo předpisu 396/2006 Sb.
Částka 125
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 26. 7. 2006
Rozeslán dne 9. 8. 2006
Platnost od 9. 8. 2006
Účinnost od 24. 8. 2006
Platnost do 24. 10. 2008
Ruší předpis 1/2003 Sb., 119/2003 Sb., 406/2003 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Zrušen předpisem 373/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Ministerstvo vnitra sděluje, že vyhlašuje v příloze seznam hraničních přechodů, které za stanovených podmínek mohou použít k překročení státních hranic státní občané České republiky a cizinci.
V seznamu hraničních přechodů je současně uveden rozsah provozu na jednotlivých hraničních přechodech, nejsou však uváděny jeho přechodné změny.
Zrušuje se sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu, a sdělení Ministerstva vnitra č. 119/2003 Sb. a č. 406/2003 Sb., kterými se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb.

Účinnost 24.8.2006.