373/2008 Sb. - Sdělení o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
ikona P
Číslo předpisu 373/2008 Sb.
Částka 120
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 18. 9. 2008
Rozeslán dne 10. 10. 2008
Platnost od 10. 10. 2008
Účinnost od 25. 10. 2008
Platnost do 19. 6. 2018
Ruší předpis 396/2006 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Zrušen předpisem 98/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Ministerstvo vnitra sděluje, že vyhlašuje v příloze seznam hraničních přechodů, které za stanovených podmínek mohou použít k překročení státních hranic občané České republiky a cizinci.
Dnem 21. prosince 2007 jsou v České republice plně uplatňována ustanovení schengenského acguis. Od tohoto data je možné překračovat státní hranice kdekoliv, pokud to není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy.
V souladu s článkem 23 a následujícími nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), může členský stát EU dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic. Za takové situace mohou být státní hranice překračovány pouze na určených místech a za daných podmínek, které budou zveřejněny.
Rozsah provozu na jednotlivých hraničních přechodech je v seznamu hraničních přechodů uveden v souladu s platnými mezinárodními smlouvami o hraničních přechodech a dalších místech pro překračování státních hranic, které budou aplikovány v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
Zrušuje se sdělení Ministerstva vnitra č. 396/2006 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu.

Účinnost 25.10.2008.