231/2016 Sb. - Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
ikona P
Číslo předpisu 231/2016 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 7. 2016
Rozeslán dne 22. 7. 2016
Platnost od 22. 7. 2016
Účinnost od 1. 8. 2016
Ruší předpis 211/2004 Sb., 611/2004 Sb., 238/2005 Sb., 459/2005 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 78/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Obecná ustanovení
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o úředních kontrolách, a upravuje

  1. požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen "vzorek") za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
  2. požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
  3. požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce.

§15 - Zrušovací ustanovení