396/2000 Sb. - O Pozemkovém fondu České republiky - úplné znění zákona č. 569/91 Sb.
Číslo předpisu 396/2000 Sb.
Částka 110
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 16. 12. 1991
Rozeslán dne 7. 9. 2000
Platnost od 7. 9. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 31. 12. 2012
Úplné znění pr. př. 569/1991 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.