385/2006 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
ikona P
Číslo předpisu 385/2006 Sb.
Částka 122
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 7. 2006
Rozeslán dne 1. 8. 2006
Platnost od 1. 8. 2006
Účinnost od 1. 4. 2007
Platnost do 31. 3. 2012
Provádí předpis 20/1966 Sb.
Novelizován předpisem 479/2006 Sb., 64/2007 Sb., 187/2008 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví:

  • povinný obsah zdravotnické dokumentace,
  • další součásti zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,
  • obsah zdravotnické dokumentace zdravotnické záchranné služby
  • způsob vyřazování zdravotnické dokumentace ve skartačním řízení a podmínky její archivace.

Účinnost 1.11.2006.