479/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci
ikona P
Číslo předpisu 479/2006 Sb.
Částka 157
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 10. 2006
Rozeslán dne 31. 10. 2006
Platnost od 31. 10. 2006
Účinnost od 31. 10. 2006
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 385/2006 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Změny:

  • v §7 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, se slova "1. listopadu 2006" nahrazují slovy "1. dubna 2007".

Účinnost změn 31.10.2006.

Poznámka:
Touto změnou je odložena účinnost citované vyhlášky na den 1.4.2007.