421/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
ikona P
Číslo předpisu 421/2008 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 11. 2008
Rozeslán dne 8. 12. 2008
Platnost od 8. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009.
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2009 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2009.