345/2012 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
ikona P
Číslo předpisu 345/2012 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 10. 2012
Rozeslán dne 22. 10. 2012
Platnost od 22. 10. 2012
Účinnost od 1. 11. 2012
Ruší předpis 481/2005 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 418/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví způsoby dispečerského řízení plynárenské soustavy, pravidla spolupráce technických plynárenských dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných výrobci plynu, provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy a provozovateli zásobníku plynu pro dispečerské řízení, přípravu provozu, provoz a rozvoj plynárenské soustavy a vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.
§19 - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky, se zrušuje.

Účinnost 1.11.2012.