481/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy ČR
ikona P
Číslo předpisu 481/2005 Sb.
Částka 168
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2005
Rozeslán dne 13. 12. 2005
Platnost od 13. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 10. 2012
Ruší předpis 165/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 345/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky.

 1. Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky se vztahuje na
  1. provozovatele přepravní soustavy,
  2. provozovatele distribučních soustav,
  3. provozovatele podzemních zásobníků plynu,
  4. výrobce.
 2. Dispečerský řád stanoví pravidla dispečerského řízení plynárenské soustavy. Dispečerské řízení zahrnuje:
  1. přípravu dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy,
  2. operativní dispečerské řízení provozu plynárenské soustavy,
  3. technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 165/2001 Sb., o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2006.