59/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 550/91 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 59/1995 Sb.
Částka 13
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 3. 1995
Rozeslán dne 24. 4. 1995
Platnost od 24. 4. 1995
Účinnost od 1. 5. 1995
Novelizuje předpis 550/1991 Sb., 337/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb.