78/1993 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů
ikona P
Číslo předpisu 78/1993 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 1. 1993
Rozeslán dne 25. 2. 1993
Platnost od 25. 2. 1993
Účinnost od 25. 2. 1993
Platnost do 30. 4. 1997
Provádí předpis 359/1992 Sb.
Zrušen předpisem 62/1997 Sb.