62/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 62/1997 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 3. 1997
Rozeslán dne 3. 4. 1997
Platnost od 3. 4. 1997
Účinnost od 1. 5. 1997
Novelizuje předpis 359/1992 Sb.
Ruší předpis 78/1993 Sb.