366/2005 Sb. - Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
ikona P
Číslo předpisu 366/2005 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 9. 2005
Rozeslán dne 19. 9. 2005
Platnost od 19. 9. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Ruší předpis 326/1997 Sb., 44/2000 Sb., 160/2002 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob označování, minimální technologické požadavky, způsob skladování a manipulace během uvádění do oběhu, požadavky na přepravu a na odběr vzorků pro některé zmrazené potraviny.

Účinnost 1.1.2006.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2006):

  1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny.
  2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 44/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny.
  3. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 160/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.