326/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny
ikona P
Číslo předpisu 326/1997 Sb.
Částka 109
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 31. 12. 1997
Poznámka k účinnosti § 2 nabývá účinnosti dnem 1.4.1998.
Platnost do 31. 12. 2005
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 44/2000 Sb., 160/2002 Sb.
Zrušen předpisem 366/2005 Sb.