88/1999 Sb. - Nařízení vlády o použití další části příjmů Pozemkového fondu ČR k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
ikona P
Číslo předpisu 88/1999 Sb.
Částka 33
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 4. 1999
Rozeslán dne 18. 5. 1999
Platnost od 18. 5. 1999
Účinnost od 18. 5. 1999
Platnost do 29. 12. 2012
Provádí předpis 569/1991 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.