218/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
ikona P
Číslo předpisu 218/2001 Sb.
Částka 84
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 6. 2001
Rozeslán dne 29. 6. 2001
Platnost od 29. 6. 2001
Účinnost od 29. 6. 2001
Platnost do 31. 3. 2011
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 450/2003 Sb., 326/2005 Sb.
Zrušen předpisem 82/2011 Sb.