252/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 252/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 30. 8. 2011
Novelizuje předpis 185/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §3, §5c (změny),
  • vkládají se nové §5m "Celní informační systém" až §5s včetně nadpisu.

Účinnost změn 30.8.2011.