308/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 308/2000 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 8. 2000
Rozeslán dne 7. 9. 2000
Platnost od 7. 9. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Část druhá nabývá účinnosti dnem 7.9.2000, část první body 5 a 14 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii.
Novelizuje předpis 569/1991 Sb., 156/1998 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb.