132/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
ikona P
Číslo předpisu 132/2005 Sb.
Částka 46
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 12. 2004
Rozeslán dne 15. 4. 2005
Platnost od 15. 4. 2005
Účinnost od 15. 4. 2005
Platnost do 28. 10. 2013
Opraven předpisem REG 05055001
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 301/2007 Sb., 81/2008 Sb., 82/2008 Sb., 66/2009 Sb., 371/2009 Sb.
Zrušen předpisem 318/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
Vymezení jednotlivých evropsky významných lokalit národního seznamu včetně orientačního vedení hranic a dalších bližších údajů o nich a návrhu kategorie územní ochrany je uvedeno v přílohách č. 1 až 863 tohoto nařízení.

Účinnost 15.4.2005.
Poznámka:
Přílohy k tomuto nařízení představují 1783 stran textu (a zřejmě i obrázků). V současné době nejsou k dispozici v digitalizované podobě.