318/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
ikona P
Číslo předpisu 318/2013 Sb.
Částka 121
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 14. 10. 2013
Platnost od 14. 10. 2013
Účinnost od 29. 10. 2013
Ruší předpis 132/2005 Sb., REG 05055001, 301/2007 Sb., 81/2008 Sb., 82/2008 Sb., 66/2009 Sb., 371/2009 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 73/2016 Sb., 207/2016 Sb., 29/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se stanoví národní seznamu evropsky významných lokalit.
Na národní seznam evropsky významných lokalit se zařazují lokality uvedené v přílohách č. 1 až 1075 tohoto nařízení.
Orientační grafické znázornění vedení hranic biogeografických oblastí na území České republiky je uvedeno v příloze č. 1076 k tomuto nařízení.
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
  2. Nařízení vlády č. 301/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
  3. Nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Rozsáhlé přílohy č. 1 až 1076 vychází jako samostatná částka.
Účinnost 29.10.2013.