80/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
ikona P
Číslo předpisu 80/2017 Sb.
Částka 29
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 3. 2017
Rozeslán dne 20. 3. 2017
Platnost od 20. 3. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 9/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek.

Změny v ustanoveních:

  • §5 (změny),
  • příloha č. 5 - nové znění.