452/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 452/2017 Sb.
Částka 161
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2017
Rozeslán dne 20. 12. 2017
Platnost od 20. 12. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 415/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení