442/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
ikona P
Číslo předpisu 442/2006 Sb.
Částka 143
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 8. 2006
Rozeslán dne 18. 9. 2006
Platnost od 18. 9. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 25. 12. 2020
Provádí předpis 106/1999 Sb.
Novelizován předpisem 416/2008 Sb.
Zrušen předpisem 515/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva informatiky stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle §5 odst. 1 písm. d) zákona.

Účinnost 1.1.2007.