155/1998 Sb. - Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
ikona P
Číslo předpisu 155/1998 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 1998
Rozeslán dne 13. 7. 1998
Platnost od 13. 7. 1998
Účinnost od 13. 7. 1998
Poznámka k účinnosti § 8 až 12 nabývají účinnosti dnem 1.1.1999.
Pr. př. je v úplném znění 423/2008 Sb.
Novelizuje předpis 100/1988 Sb., 114/1988 Sb.
Novelizován předpisem 384/2008 Sb., 329/2011 Sb.
Prováděn předpisem 165/2018 Sb.