112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 112/2018 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 5. 2018
Rozeslán dne 15. 6. 2018
Platnost od 15. 6. 2018
Účinnost od 30. 6. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 30.6.2018, s výjimkou čl. I bodů 1 a 5, které nabývají účinnosti 1.6.2019.
Novelizuje předpis 159/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení