121/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
ikona P
Číslo předpisu 121/1998 Sb.
Částka 41
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 5. 1998
Rozeslán dne 2. 6. 1998
Platnost od 2. 6. 1998
Účinnost od 2. 6. 1998
Platnost do 27. 3. 2007
Provádí předpis 15/1998 Sb.
Zrušen předpisem 58/2007 Sb.