58/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
ikona P
Číslo předpisu 58/2007 Sb.
Částka 26
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 16. 3. 2007
Rozeslán dne 28. 3. 2007
Platnost od 28. 3. 2007
Účinnost od 28. 3. 2007
Ruší předpis 121/1998 Sb.
Provádí předpis 15/1998 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
Vyhláškou České národní banky se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem.

Účinnost změn 28.3.2007.