508/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 508/2005 Sb.
Částka 176
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 2005
Rozeslán dne 28. 12. 2005
Platnost od 28. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 30. 7. 2009
Novelizuje předpis 83/2002 Sb.
Zrušen předpisem 243/2009 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.

  • Změny jsou provedeny v příloze v oddílu C a D.

Účinnost změn 1.1.2006.