243/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
ikona P
Číslo předpisu 243/2009 Sb.
Částka 73
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 31. 7. 2009
Platnost od 31. 7. 2009
Účinnost od 31. 7. 2009
Ruší předpis 83/2002 Sb., 317/2003 Sb., 508/2005 Sb.
Provádí předpis 167/1998 Sb.
Novelizován předpisem 28/2013 Sb., 59/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími.
Seznam je uveden v příloze této vyhlášky.
Zrušuje se:

  1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.
  2. Vyhláška č. 317/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.
  3. Vyhláška č. 508/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.

Účinnost 31.7.2009.