433/2006 Sb. - Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu
ikona P
Číslo předpisu 433/2006 Sb.
Částka 139
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 8. 2006
Rozeslán dne 8. 9. 2006
Platnost od 8. 9. 2006
Účinnost od 8. 9. 2006
Platnost do 31. 12. 2013
Provádí předpis 310/2006 Sb.
Novelizován předpisem 132/2007 Sb.
Zrušen předpisem 407/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví výčet bezpečnostního materiálu, který je členěný podle skupin uvedených v příloze k zákonu o nakládání s bezpečnostním materiálem.
Výčet je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 8.9.2006.