420/2013 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
ikona P
Číslo předpisu 420/2013 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2013
Rozeslán dne 18. 12. 2013
Platnost od 18. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014.
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2014.