370/2006 Sb. - Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
ikona P
Číslo předpisu 370/2006 Sb.
Částka 116
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 7. 2006
Rozeslán dne 21. 7. 2006
Platnost od 21. 7. 2006
Účinnost od 1. 8. 2006
Ruší předpis 33/2001 Sb.
Provádí předpis 154/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví

  1. vzor přihlášky do odborného kurzu k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat,
  2. druhy a obsah odborných kurzů,
  3. podrobnosti provádění odborných zkoušek,
  4. požadavky na složení zkušební komise a způsob jejího jmenování,
  5. vzor osvědčení o absolvování odborného kurzu.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 33/2001 Sb.
, o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, se zrušuje.

Účinnost 1.8.2006.