322/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 322/2009 Sb.
Částka 100
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 8. 2009
Rozeslán dne 21. 9. 2009
Platnost od 21. 9. 2009
Účinnost od 21. 9. 2009
Novelizuje předpis 396/2001 Sb., 59/2004 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády:

  1. č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů.

Změny:

  • v §3 odst. 4 nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., se slova "v roce 2002" a slova "v tomto období" zrušují.
  • Změna v čl. II nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., kde se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 59/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí dosavadními právními předpisy.

Účinnost změn 21.9.2009.