59/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 59/2004 Sb.
Částka 20
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 1. 2004
Rozeslán dne 13. 2. 2004
Platnost od 13. 2. 2004
Účinnost od 13. 2. 2004
Novelizuje předpis 396/2001 Sb.
Novelizován předpisem 322/2009 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2 (změny),
  • vkládají se nové §4a až §4d.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Ustanovení §4a až §4d nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ve znění tohoto nařízení, lze použít, byla-li písemná žádost obce o dotaci podle podmínek "Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002" podána nejpozději do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
  2. Ministerstvo pro místní rozvoj předá do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení Fondu všechny žádosti o dotace podané podle podmínek "Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002", které podle jeho zjištění splnily podmínky tohoto programu a nebyly ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vyplaceny.

Účinnost změn 13.2.2004.