307/2010 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
ikona P
Číslo předpisu 307/2010 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 10. 2010
Rozeslán dne 15. 11. 2010
Platnost od 15. 11. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011.
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2011 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2011.