159/1989 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
ikona P
Číslo předpisu 159/1989 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 12. 1989
Rozeslán dne 22. 12. 1989
Platnost od 22. 12. 1989
Účinnost od 1. 2. 1990
Poznámka k účinnosti Ustanovení článku I bodu 4, článku II a III nabývají účinnosti dne 22.12.1989.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 150/1969 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.