231/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 231/2020 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2020
Rozeslán dne 6. 5. 2020
Platnost od 6. 5. 2020
Účinnost od 1. 6. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.6.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změny v ustanoveních:

  • §3c (změna),
  • bod 2. - účinnost od 1.1.2021