50/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz papíru, kartonu nebo lepenky pocházejících z Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu
ikona P
Číslo předpisu 50/2000 Sb.
Částka 17
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 2. 2000
Rozeslán dne 14. 3. 2000
Platnost od 14. 3. 2000
Účinnost od 14. 3. 2000
Platnost do 13. 3. 2000
Ruší předpis 50/2000 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 50/2000 Sb.